Se dette nyhedsbrev i en browser
Nyhedsbrev
1. udgave
 
Marts 2018
Kære Jakob,
 
 
Det er ikke let, at omstille sig fra en hverdag i en krigszone til en hverdag på det civile arbejdsmarked i Danmark. Vi hjælper veteraner med at komme i job. Nyhedsbrevet her er det første fra Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse. En ny indsats for danske veteraner

Flere veteraner skal i civile job

Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er en ny landsdækkende indsats, som har til formål at koble veteraner sammen med virksomheder – og få oversat veteranernes militære kompetencer til civile job.
 
Det skal bl.a. ske gennem virksomhedsnetværk i hele Danmark, hvor virksomheder og veteraner let kan finde hinanden. Derudover bliver der udviklet CV- og karriereværktøjer, som gør det lettere at tranformere kompetencer fra militæret til kompetencer, der kan bruges i det civile erhvervsliv.
 
Konkret sætter projektet ind på fire fronter:
  • Nætværk mellem virksomheder og veteraner.
  • Viden og værktøjer til veterankoordinatoreer.
  • CV- og karriereværktøjer til jobsøgning.
  • Målrettet formidling og nyhedsbreve.
 
På et møde i Aalborg er der blevet etableret det første af i alt fem advisory boards og task forces. Det er herfra, der skal komme nytænkning, og advisory boardsene skal aktivere deres netværk og sætte konkrete aktiviteter i gang. Disse aktiviteter skal sikre, at veteraner og virksomheder mødes og taler om beskæftigelse.
 
Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse ledes af videns- og netværkshuset Cabi i tæt dialog med Veterancentret og involverer desuden en lang række private, militære og offentlige aktører.
 
Virksomheder mangler kompetent arbejdskraft
Ea Nielsen, projektleder for Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse, forklarer, at der er rigtig mange aktiviteter for veteraner, men der mangler aktiviteter, som har et klart beskæftigelsesperspektiv for veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
”Vi har gode erfaringer med, at vi kan få tingene til at ske, når vi bringer centrale aktører og organisationer samt nøglepersoner sammen. Det fælles mål er kort og godt at få ledige veteraner sat i stævne med virksomheder, der mangler kompetent arbejdskraft. Der skal laves et godt match mellem parterne, for ikke to veteraner er ens,” siger Ea Nielsen, projektleder for Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse.
 
Opgaven bliver nu at få viden om veteraner og deres beskæftigelsesmuligheder ud til fx jobcentre og virksomheder. Veteraner har en masse kompetencer, men en del har også udfordringer.
 
"Vi har mødt en del virksomheder, som viser interesse for at ansætte veteraner, men der er også en berøringangst. Fx om, hvordan man håndterer en medarbejder med PTSD. Hvad skal man gøre? Den viden skal vi have ud at leve," siger Ea Nielsen. 
 
Hydrema har haft 40 veteraner ansat
I det nordjyske advisory board sidder bl.a. service manager Per T. Frederiksen hos Hydrema, som fremstiller entreprenørmaskiner. Her har Per T. Frederiksen haft ca. 40 veteraner ansat gennem årene.
 
Adm. direktør i containervirksomheden DC Supply, Michael Munk, er også en del af advisory boardet, og han overvejer lige nu selv at ansætte veteraner i sin virksomhed.
 
”Arbejdsmarkedet er rødglødende i øjeblikket, og jeg tror på, at veteraner kan blive vigtige ressourcer. Det er mennesker, som er ekstremt omstillingsparate og har løst meget krævende udfordringer, så de har mange ressourcer. De har også skader, men vi skal ikke se dem som klienter. Vi skal se på det, de kan,” siger Michael Munk.

Veterankoordinatoren tager snakken ned i øjenhøjde

Knap halvdelen af landets kommuner har ansat veterankoordinatorer, som en koordinerende funktion mellem kommunens forskellige afdelinger og teams på den ene side og den udsatte veteran på den anden side.
 
Veterankoordinatorens opgaver er bl.a. at smidiggøre dialogen mellem kommunen og veteranen, sikre en opsøgende indsats over for udsatte veteraner og koordinere de indsatser, der sættes i gang over for veteranerne.
 
Nogle veterankoordinatorer har en baggrund som socialrådgivere eller fra det private erhvervsliv, og andre har selv en fortid som udsendte soldater. Det gælder fx veterankoordinator i Aalborg Kommune, Henry Sørensen, der har været ansat i forsvaret i 40 år, og som har været udsendt til Balkan to gange.
 
”Min vigtigste opgave er at tage mig af den enkelte veteran og finde ud af, hvad der er problemet. Om det er noget, som vi skal gå til kommunen med, eller om Veterancentret kan hjælpe,” fortæller Henry Sørensen.
 
Skal vinde veteranens tillid
Det er frivilligt, om veteranerne vil tale med en veterankoordinator. Gennem godt to år, er der ca. 50 veteraner i Aalborg, som har taget imod tilbuddet om at tale med Henry Sørensen, og gennem sit netværk har han kendskab til omkring yderligere 50. Nogle kommer frivilligt, andre fordi pårørende har henvendt sig, og endnu andre får tilbuddet gennem kommunerens sagsbehandlere, hvis de er sygemeldte.
 
”Vi taler om alt muligt, og vi taler om det, som veteranen vil tale om. Den første samtale kan tage en halv time, og den kan tage fire timer. De fleste, som jeg taler med, har PTSD, og jeg forsøger at spørge ind til, om de er i behandling. Hvis de ikke er, forsøger jeg at give dem et skub i den retning. Tillid er et rigtig vigtigt nøgleord her,” siger Henry Sørensen.
 
At han selv har baggrund i forsvaret giver, ifølge Henry Sørensen selv, en klar fordel.
 
”Jeg kan tale med veteranen i øjenhøjde. I forsvaret er der en masse forkortelser og en jargon, som en sagsbehandler måske ikke kender. Men der kan jeg være med, og måske kender jeg endda nogle af de personer, han taler om,” siger Henry Sørensen.
 
Ofte kommer han også til at fungere som rådgiver for sagsbehandlerne i sygedagpengehuset i Aalborg, hvor han er ansat. Og nogle gange bliver han også det praktiske bindeled mellem veteranen og kommunen.
 
”Jeg er der for at støtte veteranen, og det er sagsbehandlerne, som træffer afgørelser om veteranen. Men nogle gange bliver det mig, der hjælper med at forklare, hvad afgørelsen betyder. Der har jeg tilliden fra veteranens side, som sagsbehandleren måske ikke har," slutter Henry Sørensen.

Har du et job til en, der har kæmpet for Danmark?

Er du arbejdsgiver, og ansætter du en veteran, som har en fysisk eller psykisk skade, kan du ansøge om en jobpræmie på 50.000 kr.

”Veteraner har mange kompetencer, som bliver efterspurgt både af de private og offentlige arbejdsgivere. De er meget handlings- og løsningsfokuserede medarbejdere, der tager ejerskab for fælles opgaver og ikke er bange for konstruktivt at udfordre opgavebeskrivelsen, så målet står knivskarpt. Og så er de vant til at have øje for deres kollegaer,” siger leder af beskæftigelsesrådgiverne i Veterancentret, Joan Muhlig Nielsen.
 
Få adgangskrav
Det er Veterancentret, der står i spidsen for jobordningen med den dertilhørende jobpræmie, som er politisk besluttet af et flertal i Folketinget. Ordningen indeholder reelt set to trin for dig som arbejdsgiver.

For det første skal det bekræftes, at din nye medarbejder er i målgruppen. Det kan være fordelagtigt at have fastslået allerede ved ansættelsen, og bekræftelsen får du fra Veterancentret. Andet led i at få udbetalt jobpræmien er, at I som arbejdsgiver og medarbejder indsender dokumentation for, at ansættelsen har varet 26 uger, og at den gennemsnitslige arbejdstid har været mindst 15 timer om ugen.

Du kan læse mere om målgruppen for jobordningen og de lovbestemte krav, som ansættelsen skal overholde.

Mød os til arrangement i Aarhus

Veteranhjem Aarhus holder 16. april et støttearrangement på Dokk1 i Aarhus, hvor du kan høre om livet som soldat. Det er tidligere jægersoldat Lars Møller, som fortæller om sin tid i jægerkorpset.
 
Leder af det aarhusianske veteranhjem, Peter Andreasen, vil fortælle om veteranhjemmets virke, og målet med arrangementet er at samle støtte, så veteraner kan få bedre hjælp, når de kommer hjem og forlader militæret.
 
Til arrangementet kan du også møde Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse, hvor du kan få mere information om projektets formål, og hvordan flere veteraner skal hjælpes til civile job.

Se mere om arrangementet på Dokk1's hjemmeside

Hvem står bag Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse?

Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er et fireårigt landsdækkende projekt, som skal bygge bro mellem virksomheder og veteraner, så flere veteraner får lettere ved at komme i job.
  • Projektet ledes af Cabi, som er et landsdækkende non-profit videns-, netværks- og konsulenthus, der arbejder for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet.
  • Cabi arbejder tæt sammen med Veterancentret, og Cabi giver viden og best practice-eksempler til landets veterankoordinatorer.
  • I projektets fem taskforces og virksomhedsnetværk vil vigtige samarbejdspartnere desuden være lokale virksomheder, brancheorganisationer og veteranforeninger.
 Til projektet er der desuden tilknyttet en følgegruppe, som mødes første gang i juni.

Vil du være med?

Vil du være med i et af de regionale netværk, så kontakt os:
 
Projektleder for Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse
Ea Nielsen
Tlf.: 4128 4126
 
Frameld dig dette nyhedsbrev