Se dette nyhedsbrev i en browser
Nyhedsbrev
2. udgave
 
Oktober 2018
Kære Jakob,
 
 
Det er ikke let at omstille sig fra en hverdag i en krigszone til en hverdag på det civile arbejdsmarked i Danmark. Vi hjælper veteraner med at komme i job. Nyhedsbrevet her er det andet fra Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse. En indsats for danske veteraner

Veteraner kommer godt videre efter rehabilitering

En undersøgelse fra Veterancentret viser, at rigtig mange veteraner kommer godt videre og er selvforsørgende efter et rehabiliteringsforløb.
 
Veterancentret har undersøgt, hvordan det går med de veteraner, som har været i rehabiliteringsforløb hos Veterancentret, og undersøgelsen viser, at 51 procent er i stand til at være selvforsørgende efter et rehabiliteringsforløb. Derudover er 12 procent visiteret til fleksjob.

Undersøgelsen baserer sig på 142 forløb afsluttet 1. august 2017, hvor i alt 74 har svaret på undersøgelsen.
 
”Vi har forsøgt at komme i kontakt med flest mulig af veteranerne, men har desværre ikke kunnet få fat på alle. De veteraner, vi har fået fat på, er måske nogle af de mere velfungerende. Derfor kan deres besvarelser være mere positive, end hvis vi havde fået fat på hele gruppen,” siger Louise Wrist, specialkonsulent ved Veterancentret, til Veterancentrets hjemmeside.

Finder job i mange brancher
Veterancentrets undersøgelse viser desuden, at veteranerne får job i mange forskellige brancher, og arbejder som fx billedanalytiker, inden for håndværksfagene, som pædagoger, lærere og meget mere.
 
”Det kan være et bevis på, at der arbejdes med en både grundig og individuel kompetenceafklaring af den enkelte veteran,” siger Louise Wrist.

Ifølge veteranerne selv, kan hjælpen i rehabiliteringsforløbene bl.a. blive bedre med mere viden om psykiske efterreaktioner. Og så er det vigtigt, at kontakten mellem veteran og rådgiver er præget af ærlighed og åbenhed.
 
Se mere om undersøgelsen hos Veterancentret

Salling Group er med i Veteraner i job

Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse har fået Salling Group med som deltager i flere af de lokale task forces.
 
De lokale task forces i Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse har til formål at skabe jobåbninger for veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem aktiviteter, hvor veteraner og virksomheder kan møde hinanden.

Medlemmerne i projektets task forces er repræsentanter fra lokale virksomheder, veteranforeninger, Veterancentret og jobcentre.

Og nu har tre af de lokale task forces fået markant deltagelse af Salling Group, det tidligere Dansk Supermarked.

Salling Group består bl.a. af butikskæderne Netto, føtex og Bilka, og på landsplan beskæftiger virksomheden over 40.000 medarbejdere.

”Gennem årene har Salling Group taget et stort socialt ansvar og været med til at udvikle hele området. Og med så mange ansatte håber vi naturligvis også på, at der kan blive flere jobåbninger til veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet. For de kan sagtens have en masse godt at byde ind med,” siger Ea Nielsen, projektleder af Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse.
 
Vil have en struktureret indsats
Den store retailkoncern var for nylig med i opløbet om at vinde CSR People Prize, der går til virksomheder, som tager et socialt ansvar ud over det sædvanlige. Og ifølge Susanne Leire, Senior HR Partner hos Salling Group, er det helt naturligt for virksomheden at være med til at gøre en indsats over for veteraner.

”Vi er en virksomhed med en stor mangfoldig medarbejderskare, som bidrager med mange forskellige kompetencer. Derfor vil vi også gerne prioritere at lave en struktureret indsats over for veteraner, og dermed være med i projektet," siger Susanne Leire.

Hun forventer, at Salling Group gennem deltagelse i projektet bliver endnu bedre til at rumme veteraner og de særlige behov, de måtte have brug for. Susanne  Leire vil også gerne have mulighed for at netværke med andre virksomheder, og Salling Group kan også selv bidrage med erfaringer.

”I virksomheden har vi en del ansatte, som har en fortid i forsvaret, og jeg tror på, at de kan blive gode ressourcepersoner for andre veteraner. De har en god forståelse for, hvad en veteran har brug for, for at kunne fungere på en arbejdsplads uden for forsvaret, fordi de taler et fælles sprog,” siger Susanne Leire.

Se mere på Cabis hjemmeside

Idræt er et godt første skridt til at komme videre

DIF Soldaterprojekt skal inspirere og støtte skadede veteraner i at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet har kontakt til over 300 veteraner.

For nogle veteraner er idræt et godt første skridt til igen at træde ind i sociale fællesskaber, som de måske har været afskåret fra. Det forklarer Rune Oland Tanggaard, som er projektleder for Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt.

Projektet blev sat i søen i 2011, og siden har over 200 fysisk og psykisk skadede veteraner deltaget i projektet. Rune Oland Tanggard forklarer, at idræt er godt til at få etableret nye fællesskaber og til at få skabt en god overgang fra militært til civilt liv.

”Nogle af dem vi møder, skal eksponeres for et socialt liv igen, og i første omgang bliver det på hold sammen med andre veteraner, så de ikke behøver at forklare sig. Det kalder vi Safe Zone-træning. Næste skridt er, at de kan fortsætte med at dyrke idræt i det civile foreningsliv,” siger Rune Oland Tanggaard.

Hos bl.a. Unity Gym i København er der Safe Zone-træning med fokus på funktionel træning, I Århus havn er der hver tirsdag SUP aktiviteter på vandet, og hos Varde Bueskyttelaug er der også Safe Zone-hold udelukkende for veteraner. DIF tæller 62 forskellige forbund, og derfor kan veteranerne komme til at dyrke alt fra styrketræning til boksning, bueskydning og kajak.

For Rune Oland Tanggaard slutter det dog ikke med idræt. Målet for ham er, at idrætten kan blive en trædesten, som på længere sigt bringer flere veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet i job. Derfor samarbejder DIF Soldaterprojekt med bl.a. Velkommen Hjem, Veterancentret og Cabi, som gennem forskellige aktiviteter er med til at bygge bro til arbejdsmarkedet for veteraner.

Og det er bl.a. gennem samarbejde med Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse, at overgangen til arbejdsmarkedet skal findes.

”Vi skal have veteranerne til at finde deres lærte ressourcer op af rygsækken, så de bliver klar til at komme videre i beskæftigelse, og det er også derfor, at vi har samarbejdspartnere, som er gode til den del,” siger Rune Oland Tanggaard.

Mere information
Du kan se mere om DIF’s Soldaterprojekt på projektets hjemmeside

Du kan også kontakte Rune Oland Tanggard på rot@dif.dk eller 2749 4950

Veterancentret laver samarbejde med flere kommuner

12 kommuner har indtil videre indgået aftale med Veterancentret om et tættere samarbejde om de veteraner, der er i kommunerne.

Først var det Vordingborg, Horsens, Varde og Gentofte. Så Hedensted, Torshavn og Vejle. Og i september måned har både Glostrup, Bornholm, Sorø, Aarhus og Skive kommuner underskrevet en ny aftale om samarbejde med Veterancentret.

Aftalen er et håndslag på, at både Veterancentret og kommunen er opmærksomme på det, som de to parter hver især kan bidrage med, når en veteran banker på kommunens dør.

Det handler om at bruge hinanden aktivt, fortæller Jane Christensen, der står bag samarbejdskonceptet Fælles om veteraner.
 
”Hvis jeg eksempelvis som medarbejder i Veterancentret fokuserer på at støtte en veteran ud af et misbrug, samtidig med at sagsbehandleren i det kommunale jobcenter tænker i beskæftigelsestiltag og arbejdsprøvning, så er der behov for at koordinere, så vi får lagt vores indsatser så hensigtsmæssigt som muligt. Dér skal et øget samarbejde være med til, at alle parter rundt om veteranen bidrager med dét, der kan få ham eller hende videre til det næste mål,” siger Jane Christensen.
 
Flere kommuner kommer til
Veterancentret har et mål om, at alle kommuner i Danmark med udgangen af 2019 skal have hørt mere om, hvordan de kan være med til at være Fælles om Veteraner.

Med 12 faste aftaler er der dog et godt stykke vej op til landets i alt 98 kommuner. Men ifølge Jane Christensen er der god fart i de indledende møder, som gerne skulle munde ud i flere underskrevne aftaler.

”I mange kommuner har vi allerede et rigtig godt samarbejde, og vi oplever, at flere og flere kommuner har et øget fokus på veteraner, og viser interesse for at samarbejde om at skabe gode løsninger for dem. Og så er der selvfølgelig kommuner, hvor det tager lidt længere tid at nå frem til de rigtige personer,” siger Jane Christensen.

Du kan læse mere om projektet Fælles om veteraner på Veterancentrets hjemmeside

Guide til pårørende

Veterancentret har udgivet en guide til veteraners pårørende og netværk.

Guiden lister en række symptomer op, som typisk viser sig, når veteranen er mentalt presset. Og som pårørende kan være opmærksomme på.

Guiden hedder OBS, og fås på landets Veterancentre, eller kan downloades på veteran.forsvaret.dk

Mere om Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse

Veteraner i job – Fra brændpunkt til beskæftigelse er et fireårigt landsdækkende projekt, som skal bygge bro mellem virksomheder og veteraner, så flere veteraner får lettere ved at komme i job.
 
Projektets hjemmeside er netop nu ved at blive udbygget med information om de lokale indsatser for virksomheder, veteraner, pårørende og andre med fokus på at støtte veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Du kan følge med på projektets hjemmeside på Cabiweb.dk/veteran
 
Vi opfordrer også til at sende dette nyhedsbreve videre til andre i dit netværk, som kunne være interesserede i indsatsen.

Vil du være med?

Vil du være med i en af de lokale task forces, så kontakt os:
 
Projektleder for Veteraner i job - Fra brændpunkt til beskæftigelse
Ea Nielsen
Tlf.: 4128 4126
 
Se mere om projektet på Cabiweb.dk/veteran
Frameld dig dette nyhedsbrev